2014.05.11-i igehirdetés

            Tízezer lépés. Nagyjából ennyit teszel meg napkeltétől napnyugtáig életed minden egyes napján. Egy élet során ez körülbelül 184.000 km – vagyis bolygónk kerületének több mint négyszerese. Bölcsen osztod be? Vagy megkérdezem másként: mi volna, ha tíz lépésed – tehát a napi átlagod ezredrésze(!) – nagy hatással bírna?

            Gondoljuk végig a következő képet, amely tűzzel tölthet el.

Címkék, kulcsszavak: 

2014.02.02-i igehirdetés

KÉPMÁS, avagy kerítésbontás Titusz-módon

 

            Jelen időszakunk illusztrálja a teremtést követő időszakot Krisztus nélkül: álarcaink tükröződnek vissza minden honnét – művi világ vesz így körül minket, a mesterségesség ölel át. Tituszon keresztül viszont éppen azt szeretném bemutatni, hogy álarcaink helyett Krisztus képét tükrözhetjük vissza.

2014.01.05-i igehirdetés

Textus: Jakab 3:2.12, Máté 5: 33-37
Van egy szerzetesrend, a karthauziak rendje, amelybe ha valaki belép, annak hallgatási
fogadalmat kell tennie. A rend tagjai meghatározott napon, ünnepen is nagyon keveset
beszélnek. Lehet, hogy éppen ezek az igék indították a rend alapítóját (Brúnó) arra, hogy
tagjaik zárt tegyenek a szájukra. Egyébként már a latinok megmondták: „sapienti sat” –

Tájékoztatás a Gyülekezet jövőjéről

Tájékoztatom a Gyülekezetet, hogy presbitériumunk 2013. szeptember 29-én hozott határozata alapján az eddig egy jogi keretek között működő Győri Református Egyházközség szabadhegyi egyházrésze jogilag és gazdaságilag is önállósodik 2014. január 1-től. Így a jövőben két önálló református egyházközség működik Győrben: a Győri Református Egyházközség a Kossuth utcában és a Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség a József Attila utcában.

A két egyházközség területének elvi határvonala a Szigeti Attila utca, melytől északra eső terület a Győri Református Egyházközséghez, a délre eső terület pedig a Győr-Szabadhegyi Református Egyházközséghez tartozik. Marcal 1. és Győrszentiván Szabadhegyhez, Marcal 2., Jancsifalu, és Gyárváros a Kossuth utcához tartozik.

A határvonaltól függetlenül a presbitérium természetesnek tartja, hogy mindenki ahhoz a gyülekezethez tartozzon, amelyben jól érzi magát és lelki közösségre talál.

Akinek lakóhelye nem a választott gyülekezete területén van, annak nyilatkozatot kell kitöltenie hovatartozási szándékáról.

A nyilatkozatot és a részletes tájékoztatást mindenki levélben kapja meg.

 

Lentulai Attila

elnök-lelkész

A reformáció Magyarországon

A reformáció magyarországi terjesztésének kezdetektől fogva a legeredményesebb eszköze a prédikáció volt. Vándorprédikátorok járták a vidéket, akik a nép nyelvén hirdették a Szentírás igéit. A 15. században feltalált könyvnyomtatást szintén a reformáció terjesztése ügyének szolgálatába állították. Így esett meg, hogy az addig elvont tanító és idegen nyelvű igehirdetés helyett a nemzeti nyelvű igehirdetés addig példátlanul, a mindennapi élet része lett. A 16. század utolsó évtizedeire a protestáns vallásúak már a lakosság mintegy 80-90 százalékát tették ki.

Oldalak

Feliratkozás Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség RSS csatornájára