Gondolatok egy ruhabörze margójára

„Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg.

Egy gyülekezet nagy börzét rendezett, és megosztotta a hírt széles körben.

A vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van!

A nagy napon – a lelkes felajánlóknak köszönhetően – megtelt a terem márkásabbnál márkásabb ruhákkal, cipőkkel, játékokkal.

De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. (…)

Tanács az előttünk álló napokra, hetekre

Az előttünk álló időszak sokunk számára lehet húzós, fárasztó, kíméletlen, megerőltető magunknak köszönhetően vagy rajtunk kívül álló ok(ok)nál fogva. Már van tapasztalatunk... Muszáj tehát időt szakítanunk magunkra, magunkért és családunk, közösségeink érdekében, hogy megelőzzük, orvosljuk azt a stresszhelyzetet, amely bizony tárt karokkal vár(t) ránk, ahogy telnek múlnak a napok karácsony irányába. Mit tanulhatunk Jézustól? Ebben próbál segíteni az alábbi kis írás, ha rákattintasz a következő linkre: 

JÁKÓB TUSAKODÁSA, AVAGY HARCAINK AZ ÁLDOTT ADVENTÉRT (2014)

Igehely: 1Mózes 32.

 

Kedves Olvasó!

Mondhatom, hogy az elmúlt vasárnap este elhangzott igehirdetés gondolatiságának rabjává váltam, hiszen az ott, akkor megfogalmazottakat folytattam szerda este a fiatal felnőttek körében, és ma is ennek szentelném az istentiszteletet.

Szeretet-könyvelés

            Advent. Amely felkészít Jézusra. Amely kivárja a megfelelő ajándékot. Amely segít a megfelelő ajándék kiválasztásában. Advent a szeretetnyelvek közül a figyelmes ajándék segítője. Éppen ezért advent előtt érdemes elgondolkozni azon, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy az imént vázolt advent köszöntsön rám, tehát ki kell böjtölnöm az ehhez szükséges, belőlem hiányzó, vagy tökéletesítésre szükséges elemet, elemeket.

Történet az ördöggel (2014)

„Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. A pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol. Az igazság békét teremt, és az igazság a nyugalmat és a biztonságot szolgálja örökké. Békés hajlékban lakik majd a népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban.” (Ézs 32,15-18) Valamint elolvasandó: Mk 5,1-20.

Jézus hétvégéje

"És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak. Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat; és az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt. Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utánasiettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: Mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik: Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. És elment Galilea-szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket." (Márk evangéliuma 1,29-39)

Gondolat(ok) Jób könyvéről illetve könyve kapcsán

            A nagy szenvedők könyve(?). De mit kezdjen vele a boldog? Vajon ez elég válasz az istenkeresőnek: a szenvedésről szól. Igazán nehéz kérdések merülnek föl a könyv kapcsán. A mű sok tanulságát el lehet(ne) mondani, de vajon lehet-e alkalmazni?

            Hadd vázoljak ennek megértéséhez néhány irányt (álláspontot, állásfoglalást, véleményt), ugyanis így megnyílnak előttünk a könyv távlatai.

1.)    Sátán, a kavaró;

Címkék, kulcsszavak: 

Gondolatok - Minden javukra szolgál

Minden javukra szolgál!

(Róm 8,28)

 

A szolgálni kész, a szolgáló ige kér a figyelmünkből: a testet öltött igében lehajolt hozzánk az Isten (más szóval: megkegyelmezett) és megmosta a tanítványok lábát. Ebben a tettben, ebben a mozdulatban áldott élet rejlik, de hogyan is lehet azzá? Annyi minden földi „jót” föl kéne adni, a kísértések tengerében felszínen maradni, a hitetlenség ellenére Isten előtt megállni – tanítjuk.

2014.06.01-i igehirdetés

Elolvasandó igeszakasz: Mt 4,12-25 és Mt 28,16-20

"A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Oldalak

Feliratkozás Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség RSS csatornájára