Győrszentiváni misszió - Kereszt-kérdések;Miért jött Jézus?

Miután így fogalmaz a biblia (Márk evangéliumának legeleje): hogy Jézus Krisztus az evangélium kezdete, ez azt jelenti, hogy a keresztyénség lényege Jézus Krisztus. Róla beszélünk ebben a sorozatban.

A mai alkalomra kértem, hogy akinek ideje engedi, az olvassa az evangéliumot, hogy még találjunk választ arra, hogy ki Jézus és egyben készüljünk a mai együttlétre.

450 éve hunyt el Kálvin genfi reformátortársa: Farel

Guillaume (Wilhelm) Farel 1489-ben látta meg a napvilágot a franciaországi Dauphiné-ben. 1509 és 1518 között Párizsban folytatta tanulmányait, ahol Jacob Faber Stapulensisnek köszönhetően felnyílt a szeme az evangéliumra. Le Mone bíboros kollégiumának a tanára lett, ahol fokozatosan konfliktusba került saját egyházával, mígnem el is vesztette állását. 1521-ben végleg szakított a „pápás egyházzal”, és mindinkább reformátori tanokat kezdett vallani és hirdetni. Nevéhez fűződik az első reformátori szellemű francia gyülekezet megalapítása Meaux-ban.

Ő volt Kálvin, a reformátor

            1509. július 10-én született Noyonban, Franciaországban. Édesapja tekintélyes hivatalnok, édesanyja híres szépség volt. Iskoláit Noyonban kezdte meg, innen Párizsba ment, majd útja Orleansba és Bourgesba vitte, aztán ismét Párizs következett. Orleansban jogot hallgatott apja kívánságára: „Szívből engedelmeskedtem édesapám akaratának, és megpróbáltam, hogy hűségesen a jogtudományoknak szenteljem magamat; Isten azonban gondoskodása rejtett gyeplője által utamat más irányba vezette.”

Menekültek és Kálvin

„Kálvin maga is ’migráns’ volt. Francia szülőföldjéről a katolikusok hugenottaüldözése miatt jött el, majd Genfből a város bankárainak akadékoskodása hajtotta el Strasbourgba. Amikor újra visszahívták, kérésére Genf önmaga ezrével(!) fogadott be menekülteket: francia hazájukból elüldözött hugenottákat, olasz és angliai ’migránsokat’, sőt, törököket és zsidókat is!

Facebook oldal hittanosoknak és szüleiknek

Kedves Szülők! Kedves Hittanosok! A gyorsabb, egyszerűbb, pontosabb és áttekinthetőbb információ továbbítás érdekében létrehoztuk hittanos gyermekeink és szüleik számára a Győr-Szabadhegyi Református Hittanosok Facebook oldalt, amelyen megtalálható lesz minden aktuális program, információ, tudnivaló, valamint együtt olvashatjuk János evangéliumát. Csatlakozz, csatlakozzon oldalunkhoz, építsük együtt a Győr-szabadhegyi hittanosok családját.

Írd be, írja be a Facebook keresőbe: Győr-Szabadhegyi Református Hittanosok.

A prédikátor gondolatai - esti istentisztelet (2015)

            Elolvasandó igeszakasz: Prédikátor könyve 2. fejezete

 

            Kedves Olvasó!

A következő utat járjuk be a prédikátorral, könyve második fejezete alapján: önmaga által szerzett örömeinek csődjétől vezet az út az egyedül Isten által kapható végérvényes örömök boldogságáig.

Szeresd felebarátodat, mint magadat (2015)

Varga B. Árpád beosztott lelkész igehirdetése

Az igehirdetéshez elolvasandó igeszakaszok: Lk 10,25-37; 1Móz 4,1-15.

 

Kedves Olvasó!

Ki a felebarátod? Az irgalmas samaritánus történetében nemcsak azt tudjuk meg, hogy a földön fekvőnek ki a felebarátja, hanem azt is, hogy az úton lévőnek pont ő, tehát a megvert, kirabolt és otthagyott a felebarátja. Eltorzultan fekszik az istenképű ember.

Oldalak

Feliratkozás Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség RSS csatornájára