A fogságtól az Ószövetség utolsó lapjáig - délelőtti bibliaóra

Van egy figyelemre méltó dolog a babiloni fogsággal kapcsolatban. A korábbi vallási zűrzavar után, mely alatt a mélyen gyökerező kánaánita vallási szokások oly gyakran kerekedtek fölénybe, egy ilyen súlyos katasztrófa akár a Jahve-hit teljes pusztulását is okozhatta volna, különösen azok után, Nebukadneccar kivégeztette a jeruzsálemi főpapokat. A Babilonba hurcolt júdaiak teljesen pogány környezetbe kerültek, elvesztették hagyományos szent helyeiket. Szülőföldjüket csak néhányan láthatták valaha is viszont.

Győrszentiváni misszió - Kereszt-kérdések; A kegyelem

A vallási vezetők, előre eldöntötték, hogy Isten milyen feltételek alapján fogadja majd el őket. Saját szabályaikat és hagyományaikat tartották be. A külső részletekre odafigyeltek. Ellenben nem foglalkoztak a belső problémákkal. Ezt éppen Nikodémus példáján keresztül tudjuk – a kivétel erősíti a szabályt -, aki jelét adja, hogy valami nem stimmel a gondolkodásukkal, a hozzáállásukkal.

Készüljünk az új esztendőre - esti istentisztelet

 

Varga B. Árpád beosztott lelkkész igehirdetése

„Most tehát, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk” azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” - Jak 4,13-17

Esti istentisztelet - Te is el akarsz menni? (2015)

„Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát.

Oldalak

Feliratkozás Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség RSS csatornájára