Pál apostol élete a történelem és az igehirdetés tükrében - 4. rész

MÁRK

 

Az óegyház egységesen Márkot tartotta az evangélium szerzőjének (pl. Irenaeus – 2. sz., Tertullianus – 2-3. sz., Alexandriai Kelemen – 2-3. sz., Órigenész – 2-3. sz.). Ugyanakkor Péter apostolhoz kötötte a személyét pl. Papiasz (1-2. sz.), amelynek bibliai alapja 1Pt 5,13-ban található, ahol Péter, a levél szerzője ezt írja: „…Márk, az én fiam”.

Jelenések könyve sorozat - bevezető rész

A Jelenések könyv nem kíván ún. „eszkatológiai menetrend” lenni, hanem az utolsó idők, az Isten országa eljövetelét, az új ég és az új föld teremtését megelőző idők jellemző vonásait leírni.

Az utolsó idők eseményeinek a dinamikus feszültségét az adja, hogy a Sátán tudja, hogy kevés ideje van, és így annál dühödtebben támad. Mozgástere szűkül, ideje fogy; mint egy megszorult féreg, úgy támad.

7 áldás

 

Javaink forrása Isten. Amikor ezek érezhető módon erősítik, bátorítják, támogatják életünket, gyakorlatilag akkor beszélhetünk áldásról. Olyan ez, mint amikor egy kapszula tartalma belekerül szervezetünkbe és felszívódva megelevenít. Itt a kapszula tartalma Isten javai, s ami körülveszi, az az áldás: körülveszi a javakat Isten vigyázó-gondviselése. Hiszen ez tartja meg a megfelelő időre az Úr javait, hogy amikor szükség van rá, segíthessen.

 

 

Oldalak

Feliratkozás Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség RSS csatornájára