2017. március 26-i igehirdetés

"1 Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. 2 Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. 3 Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot.

Huszár Gál

Huszár Gál szülőhelyéről, születésének időpontjáról, életének első évtizedeiről nagyon bizonytalan ismeretekkel rendelkezünk. A történészek azt tartják valószínűnek, hogy a ma a határ túloldalán lévő Csallóközben vagy Mátyusföldön született, talán 1512-ben. Krakkóban szerezhetett teológiai és zenei végzettséget, s valószínűleg ott volt rá nagy hatással a reformáció tana. Hogy a lutheri vagy a kálvini irányzatot követte, arról megoszlanak a vélemények, evangélikusok és reformátusok egyaránt magukénak vallják a reformátort.

Tompa Mihály, a nemzet vigasztalója

 
 
Tompa Mihály, A gólyához című költeményét 1850-ben, a szabadságharc leverése utáni gyászos időkben írta.  Keserűségét, kétségbeesését ekkor még nyíltan fejezte ki. Verséért az osztrák haditörvényszék elfogta és vizsgálati fogságban tartotta.
 
Megenyhült a lég, vidul a határ,
S te újra itt vagy, jó gólyamadár!

A gályarab-prédikátorok kiszabadulása

A magyarországi ellenreformáció idején, 1674. március 5-én több mint hétszáz protestáns hitvallót idéztek a Pozsonyban felállított különbíróság elé, amely során mintegy háromszáz pap, tanító jelent meg a tárgyaláson. A bíróság felségsértéssel, hazaárulással, a katolikus egyház megsértésével vádolta őket, egyben követelte „bűneik" beismerését és áttérésüket a katolikus hitre.

Címkék, kulcsszavak: 

Énekek éneke - 2017.01.15. délelőtt

„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja.” (Énekek éneke 8,6)
 
Kedves Olvasó!

Címkék, kulcsszavak: 

Úton Jézussal - esti igehirdetés sorozat (1. rész)

Sorozat Márk evangéliuma alapján
1. rész –A belső hang (ellenség) megszelídítése
 
 
„A Lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki.” (Mk 1,12-13)
 

Címkék, kulcsszavak: 

Oldalak

Feliratkozás Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség RSS csatornájára