Konfirmációi előkészítő

ÉRTESÍTÉS A KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐRŐL

 

 

            Szeretettel és tisztelettel értesítem a Kedves Családot, hogy ebben az évben is folyamatosan szeretnénk végezni a gyermekek konfirmációi előkészítését (7-8- osztályos korosztály).

 

            A gyermekekkel való találkozás, illetve foglalkozás helye a következő:

 

Lelkész és olimpikon

Kóczán Mór református lelkész egyike volt azon olimpikonoknak, akiknél a sport és a vallás jól megfért egymás mellett. Bár a magyar gerelyhajítás első olimpiai érmét Stockholmból hazahozó atléta elöljárói rosszallásától tartva eleinte még álnéven indult az ötkarikás játékokon, később már az egyház is büszkén nézett fel az addig skandinávok által dominált gerelyhajítás harmadik helyezettjére.

 

Bucer Márton - aki Kálvinra nagy hatást tett

Kálvin, miután a genfiek elüldözték, Bázelba ment. Már épp el akart mélyedni tudományos munkáiban, amikor a strasbourgi reformátorok levelükben arra kérték, hogy költözzön oda és vállaljon el ott egy egészen "kicsiny szolgálatot" Ez az a bizonyos "parvum ministeriolum". Strasbourgban ugyanis volt egy francia menekültekből álló hugenotta gyülekezet, amelyiknek nem volt lelkipásztora.

Kálvin János szellemi öröksége Magyarországon

            A református közgondolkodásban a 17. század során (elsősorban a Genfi káté és annak szellemében megszületett hazai katekizmusok nyomán) Kálvin szellemi hatása egyre erősebbé vált.

            Csaknem teljesen eltűnt a reformátusokat elítélő sakramentárius (szentségmegüresítő) kifejezés, s helyébe önmeghatározásként a kálvinista, kálomista lépett (ami persze az ellenfelek használatában túlnyomórészt negatív töltésű volt).

Farel Vilmos, Kálvin társa

Guillaume (Wilhelm) Farel 1489-ben látta meg a napvilágot a franciaországi Dauphiné-ben. 1509 és 1518 között Párizsban folytatta tanulmányait, ahol Jacob Faber Stapulensisnek köszönhetően felnyílt a szeme az evangéliumra. Le Mone bíboros kollégiumának a tanára lett, ahol fokozatosan konfliktusba került saját egyházával, mígnem el is vesztette állását. 1521-ben végleg szakított a „pápás egyházzal”, és mindinkább reformátori tanokat kezdett vallani és hirdetni. Nevéhez fűződik az első reformátori szellemű francia gyülekezet megalapítása Meaux-ban.

Husz János

1371-ben született a prágai egyetem magistere és a prágai Betlehem kápolna prédikátora Husz János. Rektorsága idején vita támad az egyetem német, illetve csehe hallgatói és tanárai között a cseh nyelv bevezetése és a szavazati arány megállapítása miatt, ennek következtében a németek elhagyják Prágát és Lipcsében alapítanak egyetemet. A nemzeti gondolat hívei Husz János mellé állnak, aki tudatosan az angol kapcsolatokat ápolva olvassa és terjeszti Wyclif iratait. (Wyclif János 14. századi angol tudós pap.

Oldalak

Feliratkozás Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség RSS csatornájára