Igehirdetés 2018. február 4.

Lekció: 2Kor 32:1-3; 13, 24-31/a

Textus: 1Móz 32:24-26

 

Egy rövid mondatot hallottunk, de ez a rövid mondat Jákóbnak a legszebb imádsága. De mondhatnánk azt is, hogy bárki, aki elmondja, ez lehet a legszebb imádsága. Jákób életének egy fordulópontján, egyik éjszakáján hangzik el ez a kérő imádság. Így hangzik: „Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet”. Semmi mást nem kér Jákób ebben a rövid imádságban, semmi másért nem könyörög, és nem kiált Isten előtt, csak az áldásért. Mennyi mást kért régen Jákób, mennyire más volt az élete eddig. Mennyire nem határozta meg az életét ez a rövid kis imádság. Most amikor elérkezik Jabbók révéhez, életének fontos állomásához, itt imádkozik legrövidebben: „Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet”. Mi sokszor imádkozva, annyi mindent kérünk, annyi mindenről beszámolunk Istennek, úgy elmerülünk sokszor az imádságban, és érezzük, hogy Istennel beszélgetünk. Áldott percek ezek mindig az életünkben. De van úgy is, amikor mi a Jabbók révéhez kerülünk, amikor érezzük, hogy Istennek most nem a beszámolónkra van szüksége és nekünk sem. Sokszor kerülünk úgy a Jabbók révéhez, hogy mi sem kérünk sokat, hanem amit kérünk, az a legfontosabb: Isten áldását az életünkre. Jákób húszévi távollét után megy haza, a régi tartozását kiegyenlíteni Ézsaúval. Húsz éven át szolgált Lábánnál, sok nehézség, nyomorúság volt az életében, húsz éven át fizetett a csalásáért, amellyel becsapta az apját és megcsalta testvérét. Most húsz év után tér haza elrendezni Ézsaúval a régi tartozást, elrendezni azt, amiről ő tudta, hogy egyszer meg kell tennie. És most hazafelé tart. Már csak egy nap választja el az Ézsaúval való találkozástól. Betölti szívét a félelem, aggodalom, és mégsem azt kéri Istentől, hogy győzd le Ézsaút a harcban, ne engedd, hogy megöljön Ézsaú engem. Tele van rettegéssel, küldi maga előtt az ajándékokat, hogy mire odaér, valahogy kiengesztelődjék Ézsaú, a testvére.

Pedig azokért a juhokért, ajándékokért mennyit csalt Jákób, milyen sokat jelentettek az életében. És most egyszerre, amikor arról van szó, hogy testvérével szemben megpróbálja feloldani a régi haragot, amikor arról van szó, hogy szeretetét megmutassa, egyszerre nem fontos az, ami régen fontos volt, nem érték az a párszáz juh, hanem boldogan küldi maga előtt, hogy kiengesztelje az ő testvérét, hogy végre szeretet legyen. Aztán a Jabbókon átküldi feleségét, gyermekeit, és ő ott marad este egyedül, csendben a Jabbók révénél. Sejti, érzi, hogy az ajándékokra, amelyeket előre küldött szükség volt. A szeretetét mutatta meg ezáltal Ézsaúnak. De azt is tudta, hogy ez nem elég. Tudta, hogy Isten előtt nem lehet az ajándékainkkal elrendezni a dolgainkat. Istennek sokkal többre van szüksége, a Jákób szívére. Itt, ebben az esti csendben, amikor mindenkit maga előtt elküld, ebben az esti csendben találkozik újra az Istennel. Mi is tudjuk, hogy milyen nagy áldás az életünkben a közösség, az hogy együtt lehetünk a szeretetben sokakkal, de éppolyan nagy szüksége van lelkünknek a csendre is. Amilyen nagy áldás az, hogy itt lehetsz és ebben a gyülekezetben együtt dicsérhetjük Istent, üzenetét együtt hallgathatjuk, ugyanolyan szükség van arra is, hogy este, amikor lemegy a nap, és a magad Jabbót révénél vagy, a magad aggodalmaival, gondjaival, bűnével, szomorúságoddal vagy örömöddel, akkor az Istennek mond el, és e csendességben a belső embered meggazdagszik az Istennel való együttlét által.

Szükségünk van a csendre. Aki azt mondja, hogy nem bírja a magányt, az nem is tudja, hogy milyen sok mindentől fosztja meg magát. Különösen, amikor sokan vesznek körül, akkor kívánod azt, hogy milyen jó lenne egyedül egy kicsit csendben félrehúzódni. Mind a kettőre szükség van, és Isten mind a kettőt adja Jákóbnak. Húsz év után adta Jákóbnak a Jabbók révénél a csendet.

Az esti csendnél, amikor már nincs senki vele, mindenki előre ment, akkor van egy látomása vagy álma, nem lehet ezt pontosan tudni, az a döntő, hogy Istennel találkozik ezen az éjszakán. Istennel harcol, küzdelem van Isten és Jákób között ezen a különös éjszakán. Tudja azt Jákób, hogy sokszor az Istennel való együttlét komoly harc az életünkben. Egy belső, nagy küzdelem, akkor is, amikor a hitetlenséged és az elinduló hited küzd, akkor is, amikor benned a jó és a rossz harcol. Tele vagyunk ilyen Jabbók-révi küzdelemmel, amikor az Isten küld értünk és mi is megérezzük az Ő küldő szeretetét, és szeretnénk legyőzni az óemberünket, mindazt a rosszat, amely bennünk van, és mindazt, amivel éltünk, és átadni az életünket Istennek. Aztán a látomás beli angyal el akar menni: „Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal”. Itt van Jákób rövid imádsága: „Nem bocsátlak el tégedet, míg meg nem áldasz engemet”.

Ez a rövid imádság tölti be Jákób szívét, mielőtt találkozna Ézsaúval, neki az Isten áldására van szüksége. Ahhoz, hogy az emberekkel rendezzem az én dolgaimat, ahhoz először az Isten áldása kell az életemre, mert nem tudom a magam erejével és a magam ügyességével elrendezni. Sok mindent tudott Jákób elintézni, sok mindent a meggazdagodás útján. De az Ézsaúval való találkozáshoz neki először az Isten áldására van szüksége. „Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet”.

Testvéreim! Tanuljuk meg Jákóbtól itt a Jabbók révénél az állhatatos imádságot. Amikor Isten valamit nem teljesít az életemben, akkor ne mondjam rögtön azt, hogy nincs Isten, mert ha volna, meghallgatta volna ezt a kérésemet. Ha valami nem sikerül úgy, ahogy én kértem, az nem jelenti azt, hogy Isten nem hallgatta meg. Talán később egyszer megértem, hogy Isten hagyja, hogy küzdjek, hagyja, hogy harcoljak, a hitem próbája a Jabbók-révi találkozás az Istennel. A hit próbája, hogyha először nem teljesedik, amit kérsz, tudod-e kérni másodszor is, századszor is. Megmaradsz-e benne, mellette úgy, hogy szüntelenül, egész életeden át a kérő szóval zörgetsz az ajtón? Vagy az első visszautasításnál már elengeded Isten kezét? A hitünk próbája sokszor az, amikor Isten nem teljesíti a kérésünket. Jákóbnál sem azonnal, de ő hite makacsságával mondja neki: Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engemet! Hiába akarsz elmenni, nem bocsátlak el. Jákób tudta, hogy húsz éven át hányszor jött szembe vele az Isten szeretete, és mind közelebb és közelebb jött hozzá Isten szeretete, és tudja, hogy Isten az ő könyörgő és kérő szavára lehajlik az áldásával az életére. Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem!

Az Újszövetségben is olvashatunk példákat arra, amikor Jézus Krisztus is megvizsgálta az Ő gyermekeinek hitét, hitüknek tartósságát, az erejét. Amikor az emmausi tanítványokkal ment az úton, feltámadása után, és már-már hazaértek, Jézus úgy tett, mintha tovább menne. Ezek a tanítványok hívták és marasztalták, és akkor következett be, hogy megismerték az Urat. Vagy például, a kánaánita asszony, a maga könyörgésével, hogy Krisztus gyógyítsa meg az ő gyermekét, és akkor Jézus először elutasítja. Ez az asszony állhatatosan könyörög, a morzsa is elég nekem, nem kívánok annyit, amennyit az izraelitáknak juttatsz, a morzsák is elegendők, a morzsák is gyógyítanak, amelyek a te kezedből hullhatnak le az én gyermekemre.  Isten sokszor így megpróbálja a mi hitünket is, sokszor szégyenkezve kell látnunk, hogy milyen nagyon gyenge a mi hitünk és az imádságunk ereje is, hogy meggyengül, nem tudunk mi állhatatosan könyörögni egy ügyért, egy emberért, egy elveszőben levőért, sokszor belefáradunk, nincs ott az ajkunkon ez a rövid imádság: Nem bocsátlak el, Uram, míg meg nem áldasz engem. Amíg meg nem hallgatod ezt a kérésemet, hiszen látod, hogy valakinek a javát akarom általa, megmentését valakinek.

Amíg meg nem áldasz, amíg nem teljesíted, amíg nem látom azt, hogy szeretettel aláhajolsz, nem bocsátlak el téged. Ilyen állhatatosan kellene imádkozni. Tudjuk, hogy Augustinusnak az édesanyja, Mónika is elveszendő fiáért, milyen állhatatosan imádkozott. Milyen nagy édesanyai hittel és végtelen nagy szeretettel imádkozik, mindaddig, amíg a fia elindult azon az úton, ahol Krisztusnak hű szolgája lesz, hű szolgája az anyaszentegyháznak. Csak állhatatosan kell imádkozni, és a Jabbók révén nem azonnal elengedni az Isten kezét, és nem azonnal azt mondani, hogy nincs Isten, mert nem hallgatott meg, hanem megmaradni a könyörgésben, úgy, mint Jákób. Nagy küzdelem volt ott a Jabbók révén, ebben az álomban, olyan nagy volt a küzdelem az Ige szava szerint, hogy Jákób csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben kiment a helyéből, és aztán megmaradt mindig bicegőnek a járásában. Begyógyult a seb, de azért meglátszott a helye. Az Istennel való találkozás sokszor az életünkben ilyen nagy megmozdulásokat jelent, valamit Isten kimozdít a helyéből, amiben úgy bíztunk – az erőt. És Jákób életében is Isten kimozdított helyéből egy csontot, hogy aztán, amikor jár, mindig nehezen bicegve, az alázat járásával járjon, visszaemlékezve a Jabbók révén való találkozásra az Istennel, arra, hogy minden itt változott meg az életében. Mert a kérő imádságra Isten áldása jött, megáldotta őt.

Mi a neved? – kérdezte az imádság után. Jákób megmondta a nevét, aminek a magyar jelentése csaló. Most meg tudta mondani becsületesen, de amikor az öreg apja megkérdezte vakon, hogy melyik gyermekem vagy, akkor azt mondta, hogy Ézsaú, akkor hazudott. Most az Istennel való találkozáskor nem tudott hazudni, megmondta, hogy Jákób vagyok, a csaló, az a Jákób, akit te mégis mindig szerettél. Isten itt megváltoztatja a nevét. Nem Jákóbnak mondanak ezután, hanem Izraelnek, amely azt jelenti, hogy Istennel harcoló, Istennel küzdő valaki. Ezzel az áldással minden megoldódott Jákób életében. Ézsaú szeretettel szalad reggel vele szembe. Ézsaúnak nem kellettek az ajándékok, csak Jákób szeretete, az Istentől megáldott Jákób szeretete. Szép hajnal volt, gyönyörű napkelte. Isten áldása után mindig azt érezzük, hogy felkelt a nap, hogy világosság van az életünkben, valami áldott világosság, belső fény, az Istennel való járásunk fénylő, tiszta útja. Jákób életében is így történt, felkelt a nap, valami megváltozott, valami újjá lett az életében, és most boldogan indult el, nem, mint csaló, hanem mint Isten áldásának a birtokosa. Az Isten áldása azóta is sok emberen meglátszik,, hányszor szoktuk mondani valakiről, hogy Isten áldása van rajta. Hányszor érezzük azt, amikor Isten csodálatos szeretetével az életünket megváltoztatja, Uram, újra Te áldottál meg minket. Az Isten áldása, mint egy kiterített sátor, ott lehet az életünk felett, és jó azoknak, akik alatta járnak, tusakodó, harcoló szívvel, de állhatatos imádsággal, ahogy Jákób is tette.

Tudjad hittel sokszor elmondani: Uram, nem bocsátlak el téged, amíg meg nem áldasz engem! Én ebben a Te áldásodban akarok élni, és a Te áldásoddal akarok harcolni egész életemen át. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy