Igehirdetés 2017. december.26.

Lekció: Jn. 1, 1-15

Textus:  Titusz 2, 11- 14  

 

Ünneplő gyülekezet!

Áldott Karácsonyi ünnepet kívánok minden kedves testvéremnek!  Ezekben a napokban szerte a világon összegyülekeznek a keresztyén testvérek, hogy együtt lehessenek, és együtt ünnepelhessék Jézus Krisztus születését. Ez az, ami közös a keresztyén felekezetnek az életében! Mert közös kincseink közül az egyik legdrágább számunkra Jézus születése a Megváltónk eljövetele, Istenek ez a csodálatos ajándék az emberiségnek. Kedves Testvéreim, ünnep másnapján vajon mit lehetne mondani, ami még ne hangzott volna el Krisztusról, ami még ne hangzott volna el a Karácsony szent ünnepéről? Mit lehetne mondani, valami újdonságot? Hiszen az ember, aki Karácsonyban megtapasztalja Isten szeretetét, az szükséges, hogy valamilyen módon a szívébe zárja mindezeket a tanításokat! „Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.” Kedves Testvéreim! Az igénk jobb megértése érdekében most is hoztam egy történetet, szemléltetésképpen. Egy erdélyi kis faluban megjelent egy ember, szakadt koldus ruhában, betegen. Betért a rokonaihoz sorra kérve őket, hogy fogadják be, mert nincsen semmije és nagyon beteg. Az mondta, hogy az összes vagyonát a repülőjegyre költötte, hogy hosszú évek után Ausztráliából haza jöjjön, hazatérjen végleg. A gazdagabb, jómódú rokonok elküldték, azzal, hogy ők nem fogadják be. Nincs nekik felesleges pénzük, még egy családtag eltartására, etetésére, gyógyítására és nincs még egy hely az ötszobás házban neki, mert mindennek megvan a maga helye. De, amikor a szegénységben élő rokonhoz tért be, ők azt mondták, maradjon nyugodtan ott, ez a több gyermekes család, mindenét megosztotta vele, azt a keveset is, amijük volt. Pár hét elteltével útnak indult, megköszönve mindent! Szegény vendéglátója hiába marasztalta, kérte, hogy ne menjen, mert aggódott, mi lesz vele így! Hiába mondta, hogy maradjon, mert a Jó Isten majd csak megsegíti őket és lesz mindenük, tüzelőjük, gyógyszerre pénz, a gyermekeknek lábbeli… De ő mégis elment. Nemsokára kaptak egy levet, melyben az állt, hogy óriási vagyon örököltek az ausztrál nagybácsi után. Krisztusban szeretett testvéreim! A kérdés az, hogy milyen a mi Krisztus hitünk és várásunk?  Befogadtuk, elfogadtuk, van helye az életünkben, a házunkban, az asztalunknál???  Mert a mai világban milyen sokan fosztják meg magukat attól az örömhírtől, amit nékünk a karácsony jelent. És milyen sokan fosztják meg magukat az örök élet jutalmától azzal, hogy a közöny, a kényelem, vagy az evilági elfoglaltságok, örömét élik! A mi Urunk Jézus Krisztus, Szenvedésével és halálával szerezte meg, és ingyen kegyelméből kínálja fel nekünk az örök üdvösséget, és hív minket a küldötteinek szavaival, vagyis az Ő Igéje által. „Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.” Testvéreim! Megjelent! Itt van közöttünk! Most már végérvényesen láthatóvá lett! Jézus Krisztus megszületésével mindaz elérhetővé vált, amit Isten elkészített nekünk! Mondhatjuk azt is, hogy a Megváltóban kinyílt az ajtó a menny felé, hogy Őbenne elkészült az út Isten gazdagsága felé, hogy Krisztusban elkészült a híd, ami összeköti az embervilágot Isten világával. Ez egy fontos üzenet nekünk, keresztyéneknek. Fontos, hogy elvigyük magunkkal az ünnepből a hétköznapokba. Drága Testvéreim! Hálaadásra hív ez az ige mindannyiunkat, mert nincs olyan nehézség, amelyben ne nézhetnénk fel Jézusra. És milyen sokan vannak, vagyunk a világban olyanok is, aki igazán várták Isten Szent Fiát, mert elesettnek, meggyötörtnek és szegénynek érezték magukat. Ahogy mi is nagyon sokszor vártuk őt. Vártuk sok hosszú nehéz éjszakán, amikor ott virrasztottunk egy beteg gyermek, egy szülő, egy hitves, egy kedves családtag ágya mellet és kértük Istent, hogy lépjen közel hozzánk. És kértük őt hallgassa, meg imádságunkat, gyógyítsa, segítse meg azt, akit szeretünk. Vártuk őt sokszor, amikor remegő szívvel indultunk el egy korház felé. És vártuk Őt, olyankor, amikor valami nagy feladat állt előttünk, például egy vizsga letétele, egy munkahely megszerzése, vagy annak elvesztése, mindannyiszor, amikor valamiért összeszorult a szívünk. Vártuk és hívtuk őt, hogy jöjjön és erősítsen meg minket, erős kezében tartson meg bennünket. Ugye, milyen sokszor vártuk már testvéreim azt, hogy érkezzen Jézus, hogy legyen velünk Jézus? Most Ő jött el hozzánk testvéreim, úgy ahogy érkezett az első karácsony estén. Nem keres palotákat, de keresi az alázatos, megtört emberi szíveket. Nem kér gazdag ajándékokat, de kéri, hogy gazdagon vidd szereteted ajándékát azokhoz, akik melletted élnek. Jön most is, hogy bekopogtasson, és szent fényt hozzon a bűntől ma is sötét emberi szívekbe és a tragédiáktól megfeketedett világba. Ez az, amit Pál apostol így foglalt össze: „megjelent Isten üdvözítő kegyelme”. Amit karácsonykor megérthetünk, az a kegyelem. Nem arról van szó, hogy a Mindenható könyöradományt adott volna. Nem is azért lépett be az életünkbe, mert éppen megesett a szíve rajtunk. Mert a kegyelem mozgatórugója nem a szánalom, hanem a szeretet. Drága Testvéreim!  Bizonyára most karácsonykor úgy érezzük mindannyian, hogy tele van a szívünk szeretettel, és tele van a házunk vendéggel. Vannak olyan vendégeink, akiket szeretünk. Ezek neve: ifjúság, szépség, egészség, öröm. És vannak olyan vendégeink, akiket nem hívtunk, de jöttek, és úgy hívják őket, hogy, bánat, gyász, betegség, fájdalom! Itt vannak, velük élünk, velük osztjuk meg ünnep és hétköznapjainkat. Sok vendégünk van, s úgy lefoglalnak, hogy alig-alig marad idő a legfontosabb vendégre, Jézus Krisztusra. És milyen sokszor van úgy, hogy vasárnap nem megyünk el a templomba, mert valamelyik vendégünk otthon tart, nem rosszaságból nem megyünk el, hanem mert nincs időnk, nem hagy a vendégünk, a bánat vagy az öröm, a betegség vagy az egészség. Pedig ha tudnánk, hogy ez a sok-sok vendég egyszer elhagy, rögtön időt szentelnénk a legfontosabb karácsonykor közénk érkező vendégünknek, Jézusnak. Kedves Testvéreim! Az egyik székelyföldi faluban szolgáló lelkész mesélte, hogy a falutól jó messze egy tanyán lakott egy özvegyasszony, akit minden évben az ünnepek során felkeresett, elvitte a falinaptárt s elbeszélgetett az idős özvegyasszonnyal. Egy alkalommal megkérdezte, hogy nem fél-e egyedül itt a tanyán? Már miért félnék tiszteletes úr, – hangzott a válasz – nálam mindig van valaki vendég!  A lelkész értetlenül nézett, majd megkérdezte, hát kik a vendégei? Ó, sok vendégem volt – válaszolta. – Először vendégem volt az ifjúság. Szép vendég volt, nagyon örültem neki, de aztán egyszer a tükörbe néztem, és észrevettem, hogy elköltözött. Nem is szólt, csak megszökött tőlem! Aztán vendégem volt a szépség. Nagyon örültem neki, de aztán egyszer a tükörbe néztem, és észrevettem, hogy úgy eltűnt mintha soha itt sem lett volna, már csak a fényképeken látom viszont. Megszökött tőlem. Aztán vendégem volt az egészség. Nagyon jó vendégem volt, kenyeret tudtam keresni, és az enyéimnek tudtam szolgálni vele. Aztán egyszer csak a testembe nyilallott valami, és azóta megszökött ez a vendég is. Ő is elhagyott! De voltak drága földi vendégeim is: köztük a férjem. Sokáig volt vendége a szívemnek, s negyven boldog évet éltünk ebben a házban. Aztán egyszer kikísértük a temetőbe. Aztán vendégeim voltak a gyermekeim! Úgy örültem, amikor megszülettek, amikor mosdattam, öltöztettem, amikor járni, imádkozni tanítottam őket. Áldott jó vendégek voltak, de aztán férjhez mentek, megházasodtak, a városba költöztek. Most is megjelennek néha, mert szeretnek most is, de csak egy-két napra tudnak jönni, a hétköznapokon már nincsenek itt. De van egy vendégem, akit egyszer, amikor még fiatal voltam egy úrvacsoraosztáskor befogadtam. Úgy hívják, hogy Jézus! Elment az ifjúság, szépség, az egészség, elment a férjem, a gyermekeim, de Jézus itt maradt. Soha nem vagyok egyedül, mert Jézus tanításával, emberségével, szeretetével és helytállásával mindig itt van velem, a szívembe! Mint ahogyan az igénk is szólt. Kedves Testvéreim! Karácsony családias hangulata minden esztendőben megérinti szívünket, de milyen szomorú, hogy három nap után rendszerint tovaszáll, s az újévre már nincs helye a karácsonyi szeretetnek. Mintha szeretet is a karácsonyfával együtt hervadna, hogy néhány hét után utcára dobják, hogy néhány hét után minden a régi kerékvágásban haladjon tovább. Akaratlanul is azon merengünk el, hogy vajon hány család ünnepelt boldogan, minden gondot és nyomorúságot felejtve karácsonykor. Biztosan milliók ajkán zengett a dicséret és biztosan millió keresztény családban lángolt fel újra a szeretet. De ugyan ilyen biztos az is, hogy millió kettészakadt család, elvált édesanya és édesapa, lelkileg megnyomorított gyermek sóhajtott fel, szeretetet várva és remélve karácsony éjszakáján. És biztos az is, hogy fedélnélküliek százezrei, otthontalan utcagyerekek érezték meg a családi fészek melegének kínzó hiányát. És vajon hány édesanya gondolt könnyes szemmel karácsony estéjén az elveszített gyermekére és hány elhagyott gyermek sírt soha nem látott, vagy elveszített édesanyja után. Bárhogyan is szeretnénk elkerülni e kérdéseket karácsonykor ezek is megfogannak lelkünkben. A karácsony szeretetteljes világában meg kell hallanunk, az árvák és özvegyek, az idősek zokogását, néma panaszát, mert karácsony minden kereszténynek egyformán ünnepe. Kedves Testvéreim! Kérdés az, hogy a szeretet ünnepén tudunk-e helyet szorítani Jézusnak, s mosolyt varázsolni gyermekeink arcára? Munkához szokott kezünk tud-e melegebben simogatni, örökösen panaszló ajkunk tud-e hálát adni azért, hogy üdvözítő született? Jobbulást, változást világunkban csak úgy várhatunk, ha nem fordítunk az ünnep után hátat a jászolbölcsőnek, és ha családjainkban megtartjuk a karácsonyi hangulatot, és, ha mindennapjaink forgatagában is tudunk időt szakítani, és helyet találni imádkozásra, betlehemben született üdvözítő tanításainak meghallgatására és követésére. Így járuljunk majd az Úr megterített asztalához és mindezeket az igéket, tanításokat őrizzük meg, és forgassuk a szívünkben. Hát adja az Úr Isten, hogy így legyen! Ámen

Schönberger Klára

2017.12.26