Templomunk 25. születésnapja-a Reformáció 500. esztendejében

Zsúfolásig megtelt templomunkban, szólt az Ige, zengett az ének: hálát adtunk teremtő Istenünknek, hogy a Győr- Szabadhegyi reformátusok házat építhettek az Ő dicsőségére, mindnyájunk örömére.

Együtt lehettünk gyülekezetünk tagjai, lelkészei és vezetői Egyházkerületünk nagytiszteletű tisztségviselőivel: Steinbach József, Egyházkerületünk püspöke, Dr.Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, Köntös László, Egyházkerületi lelkészi főjegyzővel. De, nagy örömünkre szolgált, hogy a Kormány is képviseltette magát Simon Róbert Balázs államtitkár által, kinek "gyökerei" Győr-Szabadhegyre vezetnek vissza és városunk vezető tisztviselője,                                                                 , akik megerősítettek abban a tudatban, hogy református keresztyény értékeink, a nemzet, a város értékei is.

Templomunk a BETLEHEM nevet viseli, e város a Szentírás szerint a KENYÉR HÁZA, mégpedig itt az élő kenyérről, az ÚR JÉZUS KRISZTUS-ról van szó! Ő az, aki táplál minket és megváltó szeretetét árasztja reánk.

Az Ige:János evangéliuma 7. részének 37-53. versei. Felolvasta nagytiszteletű Dr. Huszár Pál úr, hallván úgy éreztük, hogy ama " kenyér "mellett ott az "élő víz":

"Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből." János ev.7, 38.

 Nagytiszteletű Steinbach József püspök úr igehirdető szolgálatából magunkkal vihettük azt a drága ajándék-üzenetet, hogy az ÚR JÉZUS, az élő víz adományozója, adja mindenkinek, aki kéri tőle.Ingyen kapjuk, élhetünk vele és általa.

Énekeink, megannyi imádságként emelkedtek az ég felé:

-Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, 264.dícséret

-Adjatok hálát az Istennek-105. Zsoltár

-Jöjj mondjunk hálaszót,167. dícséret

-Megáll az Istennek igéje, 171. dícséret

-Várj ember szíve készen,312. dícséret

-Az egyháznak a Jézus a fundámentuma, 392.dícséret

és Himnuszunk: Isten, áldd meg a magyart

A fiatalok énekkara, gyülekezetünk énekkara, Varjasi Ildikó asszonytestvérünk, néhai Varjasi Jenő templomépítő gondnok leányának hegedüjátéka, mind-mind megannyi áhitatként szolgált az ÚR dicsőségére.

Nagytiszteletű lelkészünk, Lentulai Attila, tb. esperes úr könyvének bemutatása, ismertetése templomunk történetéről, úgy éreztük hogy gondviselő jó Atyánk áldó szeretetének gyümölcse. Az utókor táplálkozhat a hitből fakadó szolgálatról olvasva, tovább adhatja az újabb- és újabb generációknak.

Dávidházy Anna, ifjú leányka, egykori Dávidházy Ferenc, református presbiter unokája szavalattal figyelmeztetett bennünket a Reformáció üzenetére, a megújulás fontosságára.

Asszonytestvérünk, Nagy Lajosné Sára, saját költeményével örvendeztetett meg, lepett meg bennünket.Verse a templomépítés csodálatos eseményének állít emléket.

Az istentisztelet keretében emléktáblát avattunk a Reformáció 500. évfordulójának emlékére.A szolgálatot  Tóth András esperes úr és gondnokunk, Szendi Péter úr végezte. A rajta lévő ige:

"Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." Zsidókhoz írt Levél:13, 8.

Aki betér Betlehem templomunkba olvashatja és hálát adhat eme nagy kegyelemért.

 

 Szeretetvendégségünkön tovább örvendezhettünk e csodálatos nap ajándékaiért.

SOLI DEO GLORIA!

 

Gyengéné Fogarassy Margit Református Nőszövetség

Győr- Szabadhegy, 2017, dec.9.