Igehirdetés 2017. december 3.

Lekció: 40. zsoltár

Textus: 40. zsoltár: 2-3

 

Advent első vasárnapja van. Az advent szó várakozást jelent. Adventus Domini: várni az Urat. Óriási dolog, ha valaki várni tud. Ebben a rohanó, hihetetlenül felpörgetett ritmusú világban tud nyugodtan, türelemmel várni. Istenre várni, az Ő ígéreteire. Várni arra, hogy majd közbelép és cselekszik. Várni arra, amit mond, amit kijelent. Várni arra, akit Ő küld. Várni Ő magára. Szinte már közhelyként hangzik: annyira sietős a dolgunk, annyira nincs időnk senkire és semmire. Legtöbben szoros időrendben élünk. Nyomasztanak a határidők, amelyeket mi magunk vagy pedig mások tűztek ki nekünk. Az egyik megbeszélésről rohanunk a másikra. Az egyik alkalomról, találkozóról, gyűlésről a másikra. Erre nagyon sokan panaszkodnak. Kapkodás, rohanás, vagy ahogyan valaki így fogalmazott, „Lihegő sietség” jellemzi napjainkat. S mivel ez szorongat bennünket, mi is szorongatunk másokat. A „türelem” és „várakozás” szavak szinte már idegen szavakká váltak. Úgy cseng, mint egy vigasztalás, mint valami mesebeli, nem is valóságos dolog, ami egy elsüllyedt világ tulajdonsága. Nem kellene ennek így lennie.

Azonban Földünk nem minden részén áll így a helyzet. Ha valaki néhány évet eltölt az úgynevezett „fejlődő országok” valamelyikében, anélkül, hogy észrevenné, másként fog viszonyulni az időhöz. Ott, az embereknek több idejük van, mint nekünk, noha az átlag életkor sokkal rövidebb, mint nálunk. Nem olyan régen olvastam egy nagyon találó, afrikai közmondást. Így szól: „Aki nem siet, azt is megláthatja, hogyan nő lába a tojásnak”. Lába tojásnak? Igen. Hiszen idővel csibe lesz a tojásból, annak pedig már van lába. Nagyon találóan és szemléletesen fejezi ki az örök, nagy igazságot: türelem kell, várni kell türelmesen. Időt kell hagyni a dolgoknak, hogy kifejlődhessenek. Tudni kell várni, figyelni, hogyan történnek észrevétlenül, majd észrevehetően is a változások. Semmit sem szabad siettetni, aminek nőnie kell, hogy legyen már készen. Ez akár gyógyszer is lehet arra a sietségre, amellyel átrohanunk az életünkön, amellyel űzzük magunkat, s űzünk másokat is. A várni, várakozni tudó emberek egészen biztosan kisebbségben vannak. Mert mi mindnyájan azonnal akarunk mindent, nemcsak használati tárgyakat, nemcsak vagyont, hanem az érzéseket is, mint amilyen a bizalom és a szeretet. A tapasztalatot és a tudást is azonnal akarjuk.

Nem véletlen, hogy a gyors nyelvtanulást hirdető tanfolyamok annyira népszerűek. Néhány perc alatt akarunk bizonyos képességeket elsajátítani. Néhány perc alatt elkezdeni és már be is fejezni kapcsolatokat. Néhány perc alatt akarunk eredményeket látni. Enni, szeretni, élni, mindent csak gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. De aki várni tud, az tudja, hogy a gabonának növekednie kell, a gyümölcsnek is meg kell érnie. Mindenhez időre van szükség. Nem könnyű és nem természetes, nem magától értetődő ilyen életet élni. Ennek feltételei vannak. A türelem, a várni tudás nem a lustaság, nem a hanyagság, és nem az elhatározásra, a döntésre való képtelenség eredménye. A türelem, a várni tudás előfeltétele a bizalom Istenben. A sietségnek, a nyugtalanságnak valamilyen módon mindig köze van az aggodalomhoz. Mások megelőzhetnek, talán már nem lesz elég időnk. A hosszú lélegzetvétel, a várni tudás azonban a bizalomból él, amely belátta, hogy életünkben és világunkban olyan dolgok vannak folyamatban, amelyek függetlenek a mi rohanásunktól. Akik várni tudnak, azok megtapasztalták már, hogy az ő hozzájárulásuk nélkül is létrejöhet valami, ami meggazdagítja az életüket.

Isten menetrendjét nem lehet egy nagy pályaudvaron megvásárolni. A mi tőle jön, amit Ő eleve elrendelt és elvégzett, az nincs a mi tulajdonunkban, nincs a mi birtokunkban. De egyáltalán nem közömbös, hogy tudjuk-e, kire várunk. Jó pár esztendeje elhunyt egyik magyar filozófusnő így fogalmazott. „Az ember olyan lény, akinek meg se kottyan hét év várakozás, ha tudja, hogy Ráhel vár rá a hetediknek a végén. Még inkább, további hétévre is telik. Ha viszont nincs róla fogalma hová is rohan, és minek, akkor azt sincs türelme kivárni, hogy a közlekedési lámpa zöldre vált”. (Ancsel Éva) Bizony, ez valóban így van. A keresztyén hit minden más hittől abban is különbözik, hogy tudja: Isten közeledik. Az Isten eljövendő uralmának a hirdetése, az evangélium és a jövendő megváltás és örök beteljesülés bizonyossága: ez a keresztyén hit lényege. Az Isten országa még nem jött el a maga teljességében. Ezért tekintünk a jövendőbe. Az Isten jövendője ez. Ami most a miénk, az csak záloga annak, ami el fog jönni. (Brunner) Csodálatos megtapasztalása volt a zsoltárosnak, hogy nem volt hiábavaló a várakozása, hanem átélte a csodát: „és Ő lehajolt hozzám és meghallgatta kiáltásomat”. Isten fülei nyitva vannak a hallásra. „Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította” (34. zsoltár, 7. v.) Sámson kiált az Úrhoz fogságában, és Ő meghallja szavát. (Bir 16:8) Jónás, az engedetlen próféta imádkozik, kiált a mélységből: „Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és Ő meghallgatott engem. Jézus meghallja a tíz bélpoklos kiáltását a távolból: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk”. (Luk 17:13) Meghallja őket és meggyógyítja őket. Jézus a nagy lármában, zajban is meghallja, amikor valaki őszinte szívvel várja, szólítja, hívja. A vak Bartimeus esete szép példa erre! (Mt 20:31). A sokaság hiába akarja elhallgattatni, elnémítani, ő tovább kiáltozik:”Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” És Ő meghallgatja a kiáltást, és meggyógyítja a vak embert. Hasonlóan hatalmas élményt élt át a zsoltáros: „kimentett a pusztulás verméből.” Ezért jött a mi Urunk, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak az akarata szerint. (Gal 1:4). A Jézus nevének ez a jelentése: megmentő, kimentő, szabadító. (Mt 1:21). Mi tudjuk, kire várunk. Mi nem bizonytalanért futunk.

Ebben a mostani adventben ez a várakozás töltse be a szívünket. „Várván vártam az Urat.” Olyan várakozást jelöl ez, amely az egész embert meghatározza. A választott nép szívük-lelkük mélyén hordozták, hordozzák ezt a váradalmat. A feszültség, a teljes emberi létet átható lelkület jellemzi ezt. Apáról fiúra szállt ez a várakozás: talán ma. Talán ma jön el a magasságos felkentje. Talán ma az én életemben érkezik meg a várva-várt Messiás, hogy teljes, tökéletes szabadulást hozzon. A választott nép tagjai szinte génjeikben hordozták magukban a várakozás izgalmát, feszültségét. Mi pedig teljes bizonyossággal hisszük, hogy ahogyan az első advent várakozása karácsony éjjelén beteljesedett, éppen úgy lesz valósággá Jézus Krisztus visszajövetelének az ígérete is. Ezért minden keresztyénben ott kell lennie a feszült várakozásnak, talán ma. Talán ma visszajön Jézus, az urak Ura, a királyok Királya.

Nem egy megdöbbentő történésre, hanem minden erő és hatalom formázásának Urára. Arra várunk, akiben Isten ígérete igenné és ámenné lett, arra, akinek mindent köszönhetünk, életünket, megváltásunkat, örök életünket. Türelemmel várunk, mert tudjuk: nem késlekedik az Úr, mint egyesek gondolják, el fog jönni az Úr napja. (2Pét 3:9). Éljük át advent örömét, mert jó várni arra, akit szeretünk, arra, aki szeret bennünket. S mondjuk teljes szívből az ősi keresztyén köszöntést: „Jövel, Uram, Jézus”. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy