Presbiteri eskü

Kedves Testvérek! 
 
Vasárnap 2017.11.26-án, fél 10-kor, a délelőtti istentiszteleten lesz az új presbiter testvérek eskütétele, melyre  szeretettel várunk mindenkit! 
 
Presbiteri eskü szövege a következő: 

Presbiteri eskü

 

         ESKÜSZÖM a Szentháromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat Isten dicsőségére, egyházunk építésére, és gyülekezetünk javára a Magyarországi Református Egyház rendjében szolgálatként teljesíteni igyekszem. A szolgálat végzése során tudomásomra jutott egyházi és gyülekezeti titkokat megőrzöm. Mivel tudom, hogy elsősorban nem embereknek, hanem Krisztusnak szolgálok, az egyház hasznát mindenkor a magam hasznának elébe helyezem: a teljes Szentírást szorgalmasan tanulmányozom és szüntelen imádkozom azért, hogy Isten Szentlelke vezéreljen és adjon erőt e szolgálat betöltéséhez!

Isten engem úgy segítsen! Ámen