2017. július 30-i igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

 

Lekció: Zsolt 73:21-28

Textus: Zsolt 16:8

            A hallott Igénk Dávidnak a személyes vallomását folytatja az Istennel való élő kapcsolatáról. Ez indít arra minket, hogy megvizsgáljuk: vajon van-e nekünk személyes kapcsolatunk Istennel? Nem a tradicionális, a hagyományos kapcsolatról van szó, arról, hogy eljövünk-e a templomba, vagy hogy elmondjuk-e a reggeli fohászt és az esti imádságot és a Miatyánkot, és hogy élünk-e az Úrvacsorával. Hanem a személyes kapcsolatról van szó, amely keresztyén hitünknek igazán a szíve. Arról, hogy van-e egy titkos bejáratunk Istenhez, és Őneki van-e egy titkos útja mihozzánk? Járunk-e a hitnek misztikus és szubjektív útján? Amely nélkül a keresztyénségünk hiábavaló, vagy fából vaskarika. Ha megkérdeznének a mi, vagy a te személyes kapcsolatodról, hogy az milyen Istennel, mit tudnál mondani? Íme, itt van előttünk egy régi kegyes király, a zsoltáros Dávid, 3000 esztendőnek óriási távolságából arról vall, hogy neki milyen élő, milyen drága, milyen győzelmes kapcsolata volt Istennel. Nos, mindnyájan tanuljunk tőle!

Mindenekelőtt azt a vallomását vegyük szemügyre, amit így mond Igénkben: „Az Úrra néztem szüntelenül”. Messzemenő jelentősége van életünkre nézve annak, hogy kire vagy mire nézünk. Az átlagember a másik emberre néz, a másik embert figyeli, hogy az mit tesz, mit mond, miként viselkedik, mire futja erejéből, ügyességéből, pénzéből, hogyan halad előre, vagy hogyan viseli el a hátrányt.

Vegyük észre, hogy a másik ember mennyire ott van figyelmünknek a központjában, a családban, az emberi közösségekben vagy a gyülekezetben. Sokan vannak olyanok, akik délibábokra csodálkoznak. Ahogy a költő mondja: „Kancsalul festett egekbe néznek”. Sokan kergetnek ilyen délibábokat, különösen a fiatalok. A délibábot kergetők abban az illúzióban élnek, hogy egyszer elérik, s valósággá lesz ezeknek az osztályrésze. Aztán vannak mások, a pesszimista hajlamú emberek, akik mindig a bajokra néznek. Ezek nem veszik észre az életnek az áldásait, hanem mindig arra összpontosítanak, ami negatív, amilyen a baj, a probléma, a szenvedés, a csalódás, a hátravettetés, a betegség.

Miért fontos az, hogy mire nézünk? A pszichológia szerint azért, mert az, amire tekintünk, meghatározza az életünket, az a dolog vonz, leköt, mágnesként magához ragad. Döntő életünkre nézve az, hogy mi van a figyelmünk központjában; aki csak a materiális dolgokra néz, annak a fókuszában nem lehet Isten. Annak az életében Isten valahol a periférián, valahol távol helyezkedik el. De az az ember, aki az Úrra néz, az az ember vonzódik az Úr felé, és az Úr vonzza őt. Mindenki, aki kerékpározik, tudja, hogy ha nagyon nézi a követ, amit el akar kerülni, akkor valószínű, hogy rászalad. Mert az valamiképpen vonzza. Mire nézel? Mi van a gondolkodásodnak a középpontjában? Vajon elmondhatod-e azt, hogy te az Úrra nézel szüntelenül? Valljuk be, az igazság az, hogy mi csak olyankor nézünk az Úrra, amikor templomban vagyunk, amikor elővesszük a Bibliát, amikor imádkozunk. De nem nézünk szüntelenül Őreá. Mennyire más lenne az életünk, ha Őreá tudnánk nézni szüntelenül. Amikor bajba kerülsz, próbáld megtenni azt, hogy ne a bajra nézz, hanem az Úrra. Amikor reménytelen helyzetbe kerülsz, ne arra nézz, hanem nézz az Úrra. Amikor legyőzhetetlen akadályok vannak az életedben, és úgy érzed, hogy kudarcot fogsz vallani, nincs kiút, akkor nézz az Úrra. Amikor beteg vagy és úgy érzed, hogy kevés a lehetőséged a gyógyulásra, akkor nézz az Úrra, a te gyógyítódra. Boldog ember az, aki az Úrra néz, mert megtapasztalja Isten jelenlétének csodáját, a felemelő, a megsegítő és az erőt adó jelenlétét.

SZÜNTELENÜL ISTENRE NÉZNI! Kezd el már most és meglásd, meg fog változni az életed. Dávidnak – mondja tovább az Igénk – az ő vallomása szerint Isten az ő „jobb keze felől” volt. Ez azt jelenti, hogy közel volt hozzá az Isten, kéznél volt! A modern embernek olyan érzése van, hogy Isten tőle nagyon távol van. A filozófusok tanításai nyomán valahogy az vésődik a mi elképzeléseinkbe, hogy Isten „transzcendens”, azaz túl van ezen a világon, de elfeledkezünk arról, hogy Isten ugyanakkor „immanens” is, azaz ebben a világban is van. Olyan messze van – véljük -, hogy ezzel a világgal már nem is törődik. Az imádságunknak is nagyon hosszú időrbe kerül, amíg az oda elér, és az Ő válasza eljön hozzánk. Isten távol van – ez a mai embernek az élménye. És ez azért van, mert az ember került távol az Istentől! Ám az a benyomása, hogy Isten távol van őtőle. Amikor ősszüleink az első bűnesetet elkövették, ezzel már elszakadtak Istentől. És ezáltal még növekedett a távolság, hogy Isten kiteszi őket az Éden kertjéből – az Ő jelenlétéből. Ez az embernek az Istentől való távolságát fejezi ki. Mi egy olyan világban születtünk és élünk, ahol az emberek többségének az a közös véleménye, hogy Isten nincs, Isten távol van, és Ő nem törődik velünk. Keresztyén vallásunk nagy üzenete az, hogy Krisztus az „Immánuel”, akiben velünk van az Isten ismét. Az az Isten, aki kiűzte az első emberpárt, Krisztusban visszahívja az embert. A templom az a hely, ahol lehet találkozni Istennel. Ahol Isten közelségét meg lehet érezni, és így kiálthat fel az ember: „Isten közelsége oly igen jó nékem” (Zsolt 73:23).

Van-e olyan tapasztalatod, hogy Isten közel van? Háromezer év távlatából Dávid azt mondja: Isten a „jobb kezem felől van”, kéznyújtásra van, közel van énhozzám. Vajon van-e közülünk csak egy is, aki el tudja mondani azt, hogy „Igen, Isten velem van, velem vándorol az én utamon Jézus”, és benne Isten. Vagy talán ismét, mint oly sokszor, távol érzed magad Őtőle? Az van megírva Istenről, hogy Ő magasságban lakozik, mivel az Ő természete lényegében más, mint a miénk, mert Ő Lélek. De az is meg van írva, hogy Ő az alázatos szívűvel is lakozik (Ézs 57:15) Baruch Spinoza, a XVII. századi filozófus, a panteizmusnak a hirdetője azt tanította, hogy Isten mindenben jelen van. Isten tehát nem lehet messze. Ott van a kéklő hegyekben, a kicsi virágban, éppúgy, mint az emberben – mindenben Isten található. Eltúlzott ez a tanítás, mert Isten nem lehet teremtményeibe bezárva, mint ahogy a feltaláló sincs bezárva találmányába. Istennek alkotásai vagyunk, így Istennek a keze nyoma rajtunk van. Isten tehát nem lehet messze az Ő alkotásától, viszont az alkotás messze kerülhet Istentől. Isten az Ő Lelkével ma is áthatja ezt a világot, anélkül, hogy a világba zárná be önmagát. Ha te úgy érzed, hogy Isten távol van tőled, én azt hirdetem, hogy Isten közel van hozzád! Bárcsak lenne szemed annak a meglátására, amit Dávid látott meg, hogy Isten „jobb kezem felől van”. Isten kéznél van neked is. Milyen fontos az, hogy legyen valaki, valami, amibe megkapaszkodhatunk. Milyen fontos az, ha meredek hegyi úton megyünk, hogy megkapaszkodhatunk. Vagy ha télre gondolva, jeges úton megyünk, hogy meg ne csússzon a lábunk, legyen valami, amiben megkapaszkodhatunk. Az emberi élet olyan, hogy könnyen elcsúszik, elvágódik, elhanyatlik, elesik. Ki és mi a te támaszod? Egyszer egy hegymászó szerencsétlenül járva lezuhant egy magas szikláról és szörnyethalt. Amikor megtalálták a holttestét, azt látták, hogy a keze görcsbe van szorulva. Kinyitották a kezét és füvet találtak benne. A szerencsétlen ember zuhanása közben gyenge fűszálakba akart megkapaszkodni. Vajon sok embernek nem ilyen az élete? Vajon a miénk nem ilyen? Az élet nagy zuhanásaiban mennyi mindenbe akarunk, akarsz kapaszkodni, amelyek nem tartják meg az életedet? Isten ezt mondja: „Én a te jobb kezed felől állok, közel vagyok hozzád, kapaszkodj belém!”. Amikor úgy érzed, hogy egyedül vagy terheiddel, életed egzisztenciájának a súlyával, kétségeiddel, reménytelenségeiddel, csalódásaiddal, meg nem oldott kérdéseiddel, gyászoddal, kapaszkodj Istenbe. Mert nem kisebb erő van melletted, mint a világ Ura.

Igénk további üzenete az a boldog bizonyságtevése Dávidnak, hogy „Soha meg nem rendülök”. Nem esett el, mindig győzött. Aki ismeri Dávid király életútját, az tudja, hogy nem egyszerű élet volt az övé. Pásztorfiúként a filiszteus Góliáttal kellett megküzdenie. Egyenlőtlennek látszó küzdelembe bocsátkozott önként; mindenki félt, inkább hallgatták Izráel gyalázását a filiszteusok részéről, ő önként, Istenért, Benne bízva kiállt Góliáttal, és győzött. Pásztorfiú volt, és mégis országának a királya, Saul féltékeny lett rá, meg akarta ölni, mert látta, érezte, sejtette benne a vetélytársat. Egyszer vacsoránál ültek, és Saul a dárdáját dobta feléje, miközben ő egy lantot pengetett éppen a király, Saul megnyugtatására. Üldözték őt ellenségei, egy barlangba menekült, és már ott jártak a katonák, akik pókhálót láttak a barlang száján, s tovább mentek, gondolván – ott nem lehet. A fia támadt ellene, Absolon, és már-már elűzte a trónról. Betsabéval nagy vétekbe került, és mégis Dávid állva maradt, megmaradt és vele az ő országa. És úgy került bele népének történetébe, mint Izrael legnagyobb és legeredményesebb királya. Mi volt a titka? Az, hogy az Úrra nézett, az Istenbe kapaszkodott, és ezért nem rendült meg. Az evangélium, a jó hír, az isteni üzenet az, hogy lehet állva maradni. Lehet az életet győzelmesen végig járni. Ezt Krisztus Jézuson keresztül Isten felajánlja mindenkinek, neked is.

Akarsz-e így élni? Legyen hát hited ebben az Istenben, így lesz a te életed győzelmes élet. Legyen hited! Mert ebbe a győzelembe hit által kapcsolódhatunk bele. „A győzedelem – mondja János apostol -, amely legyőzte a világot, a mi hitünk”. (1Ján 5:4) Ez az értelme hívő keresztyénnek lenni. Kell-e nekünk, neked ez a fajta győzelmes élet? Tudom, hogy kell. Jöjj hát, és keresd ezt itt közöttünk. A keresztyén hit nem valamiféle felesleges nyűg az ember nyakán, hanem egzisztenciális érdeked. Nincs más út, amely győzelmesen végig vezetne ebben a világban, innen az Isten országába, csak ez az út: a hitnek, a Vele való megállásnak az útja. Látod ezt? Érted ezt? Akarsz-e ennek az útnak szívből igaz követője lenni?

            Végezetül foglaljuk össze ennek az Igének a hármas üzenetét: 1. Kezdj el az Úrra nézni. A bajaid, félelmeid, csalódásaid helyett Őreá kezdj nézni. Meglátod, mindjárt könnyebb lesz minden, mert ott lesz a segítség! 2. Aztán ne kapaszkodj másba, ne várj segítséget senkitől, egyedül az Úrba kapaszkodj! 3. És te légy segítségül másoknak, a gyülekezetben, otthon a családban, az emberek között. Meg fogod tapasztalni azt, amit minden hívő ember megtapasztalt eddig, hogy aki az Úrban bízik, reá néz, az nem rendül meg. Az végik tud menni összetörettetés, összeroppanás nélkül az emberi életnek rögös, nehéz útján. Mert ez az út, a keskeny út, a Krisztusnak az útja, amely lehet, hogy tövises – ahogy egyik énekünk mondja-írja (454:3), de mégis fölfelé vezet. „Nyugodt szívvel járok rajta”, mert „jobb kezem felől ott van, nem rendülök meg”. (Zsolt 16:8) „Ez az a győzedelem, amely legyőzi ezt a világot, a mi hitünk.” Vedd ezt a hitet, s vele a győzelmeket!