Farel Vilmos, Kálvin társa

Guillaume (Wilhelm) Farel 1489-ben látta meg a napvilágot a franciaországi Dauphiné-ben. 1509 és 1518 között Párizsban folytatta tanulmányait, ahol Jacob Faber Stapulensisnek köszönhetően felnyílt a szeme az evangéliumra. Le Mone bíboros kollégiumának a tanára lett, ahol fokozatosan konfliktusba került saját egyházával, mígnem el is vesztette állását. 1521-ben végleg szakított a „pápás egyházzal”, és mindinkább reformátori tanokat kezdett vallani és hirdetni. Nevéhez fűződik az első reformátori szellemű francia gyülekezet megalapítása Meaux-ban. A protestánsok egyre kiéleződ üldözése miatt azonban kénytelen volt elhagyni a hazáját.

Bázelben a város későbbi reformátoránál, Johannes Oekolampadiusnál talált menedékre. Tanított és prédikált egészen addig, míg – nagy valószínséggel – Rotterdami Erasmus szorgalmazására innen is távoznia kellett. Strasbourgba ment, ahol barátságot kötött Martin Bucerrel és Wolfgang Capitóval. Ettől kezdve már egyre inkább mint tudatos reformátor szólalt meg, amit mi sem igazol jobban, mint az általa írt első francia reformszellemű Dogmatika. Egy darabig a reformok iránt nyitott Mömpelgardnak volt lelkipásztora, majd pedig Aiglében szolgált. 1528-ban részt vett a berni dispután, melynek következtében Bern városa – Svájcban elsőként – hivatalosan is csatlakozott a reformációhoz.

Igen mozgalmas évek következtek ezután. Farel sok svájci városban megfordult (többek között Murtenben, Lausanneban, Neuchâtelben, Bielben, Avenches-ben, Orbe-ban), és hirdette a reformátori tanokat. 1533-ban Genfbe került, ahol 1534 márciusától engedélyt kapott arra, hogy a ferencesek kolostorában prédikáljon. 1535 augusztusában egy, a Szent Péter-székesegyházban tartott prédikációjának hatására képrombolás tört ki, melynek következtében eltörölték a misét, és Genf polgárai formálisan csatlakoztak a reformációhoz.

Az új istentiszteleti rendet végül 1536 januárjában vezették be. Ugyanehhez az esztendőhöz kapcsolódik Kálvin Genfbe érkezése, akit – Farel jóvoltából – sikerült megnyerni a reformáció ügyének. Két évvel később (április 25-én) azonban a városi tanács végzése alapján Kálvinnak és Farelnak – néhány évre – el kellett hagynia Genfet, mivel húsvétkor nem voltak hajlandók mindenkinek úrvacsorát osztani. 1542-tõl kezdőden Farel sikeresen működött Metzben, majd pedig visszatért Neuchâtelbe, ahol élete végéig fáradhatatlanul hirdette Krisztus evangéliumát.