Husz János

1371-ben született a prágai egyetem magistere és a prágai Betlehem kápolna prédikátora Husz János. Rektorsága idején vita támad az egyetem német, illetve csehe hallgatói és tanárai között a cseh nyelv bevezetése és a szavazati arány megállapítása miatt, ennek következtében a németek elhagyják Prágát és Lipcsében alapítanak egyetemet. A nemzeti gondolat hívei Husz János mellé állnak, aki tudatosan az angol kapcsolatokat ápolva olvassa és terjeszti Wyclif iratait. (Wyclif János 14. századi angol tudós pap. Ő és hívei angol nyelven prédikálnak.) A prágai érsek elhidegül tőle, eltiltják a prédikációtól, míg végül kiközösítik a hivatalos egyházból, Prágát pedig egyházi átok alá helyezik. Amikor pedig a bűnbocsátó cédulák árusítása ellen kel ki, IV. Vencel király kegyeit is elveszti és számüzetésbe kerül. Bujdosás közben is terjeszti gondolatait szóban és írásban. Megidétik az 1414-es konstanzi zsinat elé, ahova el is megy, Zsigmond császár oltalomlevelének birtokában. Ott azonban a menlevél és a cseh rendek tiltakozása ellenére börtönbe vetik, pert indítanak ellene, s miután többször kihallgatják, mint megátalkodott eretneket halálra ítélik és 1415. július 6-án máglyán megégetik, hamvait a Rajnába szórják…