2017. március 26-i igehirdetés

"1 Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. 2 Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. 3 Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. 4 Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! 5 Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. 6 Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; 7 ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. 8 Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! 9 A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak; 10 de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! 11 Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt." (Lukács evangéliuma 5. fejezet)

 

Kedves Olvasó!

Ma már rengeteg önfejlesztő könyv, szakember, tréner és különböző tréning hirdeti, hogy merjünk kilépni a komfortzónánkból és változzunk. (Egyébként szerintem elméletben divat lett változni.) Természetesen ez a jelenség a templom falai között is megtalálható - még ha ezt másként is fogalmazzuk meg: hiszen megannyi bibliai szereplőn keresztül hirdetjük ezt.

Amíg csak beszélünk vagy olvasunk róla, addig gyerekjátéknak tűnik az egész. Gyakorlati szinten azonban hamar rájövünk, hogy változni nehéz, különösen, ha jól bejáratott szokásainkról van szó. Ilyenkor szembesülünk a rugalmatlanságunkkal, lélektani határainkkal, és máris megszületik a "béna vagyok" és az "ehhez kevés vagyok" érzése. Ezt így olvassuk a történetben:

"Miután [Jézus] abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit."

Azt, hogy miként viszonyulunk egy változáshoz, nagyban befolyásolja a környezetünk, amely körülvesz minket. Mindenki valamilyen rendszer részét képezi, ami lehet például a család, a gyülekezet, az iskola, a munkahely vagy a társadalom. Ezek így vagy úgy, de hatással vannak ránk. Befolyásolják a viselkedésünket, a világnézetünket, a hangulatunkat, közvetett módon pedig a teljesítményünket, valamint a testi és mentális jóllétünket.

Vannak, akik passzív "elszenvedői", míg mások aktív közreműködői a változásnak. Passzív "elszenvedőként" tekintünk például az évszakok váltakozására vagy az idő múlására - hiszen erre nincs hatásunk. Ezzel szemben aktív közreműködőként veszünk részt például élmények gyarapításában, amikor beadunk egy külföldi ösztöndíjra egy pályázatot vagy aktív közreműködőként veszünk részt egészségünk alakulásában sporttal vagy tudatosabb vásárlással.

Ha belegondolunk mindkét hozzáállás bennünk van, csak abban különbözünk, hogy melyik szerep (tehát a passzív és az aktív) milyen arányban jelenik meg. Péter aktív közreműködője élete alakulásában/alakulásának:

"Miután [Jézus] abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! Simon így felelt: Mester,, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat."

1. A habverő szakasz
Ahhoz, hogy a változás elkezdődjön, szükség van egy új ötletre vagy egy olyan külső tényezőre, ami elég nagy kényszerítő erővel bír ahhoz, hogy beindítsa a folyamatot. Az ember sokszor azért nem mozdul ki a komfortzónájából, mert a motivációja nem elég nagy. De ha bejön egy tényező, ami kimozdítja (akaratlagosan vagy akaratlanul), az olyan, mint amikor egy habverő egyszer csak váratlanul és határozottan belecsap a mozdulatlanul álló, gondosan kimért alapanyagok közé. Ez a kimozdító erő lehet például a tükörben látott képével való elégedetlenség, esetleg egy diagnózis vagy egy érzelmi hullám. Péter esetében ez Jézus szava volt, ami kapcsolatban volt munkájával:

[Jézus] "beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!"

2. A káosz
Ha sikerül felülni a változás hullámvasútjára, akkor ezt követi a káosz. Ez az állapot leginkább arra hasonlít, amikor a habverő összekeveri az alapanyagokat, és megszületik egy alaktalan, nyúlós trutyi, ami még csak nem is sejteti, hogy valaha egy esztétikus édesség lesz belőle. Ez a szakasz természetes és elengedhetetlen ahhoz, hogy a változás megszülessen. Ha mederben tudjuk tartani és nem uralkodik el rajtunk, akkor jótékony hatású, még ha az adott pillanatban nem is tűnik kedvezőnek. Ez egy képlékeny stádium, amikor is érdemes az érzelmeinkre helyezni a figyelmünket, és tudatosítani a változással kapcsolatos félelmeinket. Erre az önvizsgálatra azért van szükség, hogy aktiválni tudjuk azokat a belső stratégiáinkat, amikkel meg tudunk küzdeni a helyzettel. Ha ez megvan, kételyeink eloszlatásával képesek leszünk elköteleződni a változás mellett. Péter sem volt kivétel, úrrá lett rajta a félelem és úgy érezte, hogy ez a csoda összezavarta:

Jézus szavára amikor Péter kivetette a halászhálót, "olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; ezért intettek társaiknak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik... Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt."

Biztos? Kell ez nekem? - tesszük föl ilyenkor a kérdést. Kedves Olvasó készülj fel, tudd: itt mindig sátrat ver az ördög és valamivel mindig igyekszik fölhívni magára a figyelmet. Megjelenik. Mit tegyünk? A belső stratégiát említettem.

De mi az? 1.) Például, ha leleplezem a hitetlenségem. 2.) Vagy/és próbálkozom: imádságokkal körülvett kísérletezés útján. Itt van ez a Jézus, aki különös és újszerű dolgokat mondott. Mi történik azzal, aki (kísérletből) rááll erre az útra? Mi, keresztyének, Jézus Istenében hiszünk. Az irgalmas, türelmes, jóságos Istenben. Az emberlét gyógyulását munkáló Istenben. Mi ebben az Istenben hiszünk és ehhez az Istenhez ez az út vezet: Jézusra figyelni, tanításait imádkozva kipróbálni. És bizonyos vagyok afelől, hogy aki erre az útra lép, az elérkezik oda, hogy Jézus Krisztusnak azt mondja: "Én Uram és én Istenem!" Ez legyen az a bizonyos belső stratégia, amely segítségével meg tudunk küzdeni a káosszal. Ezután tudunk csak érdemben továbblépni.

3. Vigyázat, forró!
Ezek után már elmondhatjuk, hogy az alapanyagok (amit korábban a habverővel összekevertünk) kerek egészt alkotnak, azaz megtörténik a változás elfogadása, a nézőpont- és szemléletváltás. Világossá válik, hogy mi hasznunk származik a változásból. Így az addigi problémák lehetőséggé alakulnak át. Ez azonban - csakúgy, mint a frissen kisült kedvenc - egy kifejezetten sérülékeny állapot, hiszen akár egy kudarcélmény hatására is könnyen gondolhatjuk úgy, hogy erre az egészre semmi szükség. Összeeshetünk, mint a sütőből kivett sütemény, és félhetünk is, hogy megégetjük magunkat. Ilyenkor könnyű feladni. Azonban ne felejtsük el, hogy ebben a szakaszban a kiinduláshoz képest egy jóval érettebb, stabilabb állapot jött létre. Ebben már megtalálhatjuk azokat a támpontokat, amelyek biztonságossá és szerethetővé teszik számunkra az új helyzetet. Péter Jézus elhívásában találta meg:

"Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt."

Eszközök
Kedves Olvasó! Ami még mindenképpen hozzátartozik ehhez a folyamathoz, az az, hogy ahogyan egy elkészítendő ételt lehet többféleképpen fűszerezni, ízesíteni, úgy a változásnak is vannak fűszerei, többféleképpen lehet ízesíteni, annak érdekében, hogy az eddig elhangzott folyamat szakaszai közötti átmenet gördülékeny legyen.

Például szükségünk van kreativitásra, ami pont egyfajta változásra való tettrekészség. Ezzel rokon az improvizációs készség, ami a káosz időszakában különösen fontos. Ez az időszak magával hoz sok váratlan helyzetet, új, megoldásra váró feladatot. Nézzük Péter gyors helyzetfelismerő képességét.

"Miután [Jézus] abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; ezért intettek társaiknak akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek."

A harmadik legfontosabb összetevője a változtatásnak az érzelmi intelligencia. Azaz ismernünk és irányítanunk kell tudni saját érzelmi reakcióinkat. (Ez segít abban, hogy motiváltak és empatikusak maradjunk a nehézségek ellenére is.) Péter nem úgy viselkedik, mint később az 5000 ember megvendégelését követően többen, akik elveszítve a józan ítélőképességüket, Jézus vendéglátását követően királlyá akarják tenni, hogy befektetett munka nélkül élhessenek jól. Visszafogottság, alázat, belátás - ez jellemzi Pétert:

"Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!"

Végül pedig a stressztűrő képességünket kell növelni annak érdekében, hogy kibírjuk a változással járó stresszt. Van emberünk? Péternek?

"...szakadoztak a hálóik; ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik."

4. És kész
A változás utolsó fázisa, amikor elkészült a mű. Ebben a szakaszban már megfigyelhető a teljesítmény- és hatékonyságbeli növekedés. Ha a változás sikeres, garantáltan jobban fogjuk érezni magunkat a kiinduló állapothoz képest. Nemrég Péter még egy eredménytelen halászatot követően rendezgette a hálóját, a történet végén pedig már Jézus után indul. S láttuk mindennek a folyamatát, ahogy eljutott Péter egyik állapotból a másikba.

Kedves Olvasó!
Változni TUDNI kell! Személyes vágyunk, érezzük szükségét és keressük a megfelelő módszert. Jézus ma megállt életünk partján, s látva rajtunk a bennünk lévő gondolatokat, megszólított. Adjon Isten Lelke ezen a bibliai történeten keresztül kellő tudást ahhoz, hogy a szükséges változást meg tudjuk élni. Kezdjünk neki most!