Húsvéti körlevél

Kedves Testvéreim!

Jézus Krisztus húsvéti szavaival köszöntöm testvéremet és családját gyülekezetünk nevében: „Békesség néktek!” A keresztyén világ, így vele együtt mi is a legnagyobb ünnepünkre, az élet ünnepére, húsvétra készülünk. Húsvét központi és határozott mondanivalója egyetlen rövid mondat: Jézus él! Lényegében húsvét zöld fényt jelöl az ember számára úgy, ahogy az utcán a jelzőlámpa piros fénye után felvillan a zöld fény, mely azt jelenti, hogy lehet menni, szabad az út. Azt jelenti, van tovább. Azt jelenti, ki lehet jönni a zsákutcából. a megoldatlan helyzetekből. Lehet másként az élő Úrral viszonyulni a családhoz, emberekhez, lehet tisztán élni, szóban, gondolatban, cselekedetekben, mert Jézus él. Lehet hittel letenni a szeretet, kegyelet virágait sírjainkra, mert Jézus él. Így kívánunk áldott, békés húsvéti ünnepeket testvéreimnek és családjának.

A húsvéti ünnepkör istentiszteletei egyházközségünkben.

 • Virágvasárnap, március 25-én fél 10 órakor és este 6 órakor istentisztelet. A délelőtti istentiszteletet követően egy térkövet helyezünk el, avatunk fel a templom előtti kis téren. A kő a reformáció 500. évfordulójára emlékeztet, rajta Kálvin idézettel.
 • Nagyszerdán, március 28-án este 6 órakor bűnbánati istentisztelet.
 • Nagycsütörtökön, március 29-én este 6 órakor istentisztelet, úrvacsoraosztás.
 • Nagypénteken, március 30-án fél 10 órakor istentisztelet legátus szolgálatával, este 6 órakor konfirmandusaink a szenvedés történetet, passiót olvassák a gyülekezettel.
 • Húsvétvasárnap, április 1-én fél 10 órakor és este 6 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.
 • Húsvéthétfőn, április 2-án fél 10 órakor és este 6 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.
 • Győrszentivánon, húsvétvasárnap 14 órakor istentisztelet, úrvacsoraosztással a r. kat. templomban.
 • Április 8-án, fehérvasárnap fél 10 órakor istentisztelet, este 6 órakor zenés áhítat, orgonahangverseny.
 • Május 6-án, a délelőtti istentiszteleten az édesanyákat köszöntjük.
 • Május 10-én, áldozócsütörtökön, a Mennybemenetel ünnepén, fél 10 órakor és este 6 órakor istentisztelet.
 • Május 12-én, szombaton, este 6 órakor konfirmandusaink vizsgája.
 • Május 13-án, vasárnap, fél 10 órakor istentisztelet, konfirmációi fogadalomtétel és úrvacsoraosztás.
 • Május 20-án, pünkösdvasárnap, fél 10 órakor és este 6 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.
 • Május 21-én, pünkösdhétfőn, fél 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.
 • Győrszentivánon, pünkösdvasárnap 14 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással a r. kat. templomban.

 

Ünnepi és vasárnapi istentiszteletünkre szeretettel várjuk. Ezúton is megköszönjük, hogy imádságos szívvel, esetleg kétkezi munkájával, és nem utolsó sorban, adományával segítette gyülekezetünk életét. Az elmúlt időszakban egy könyvet adtunk ki gyülekezetünk templomépítéséről, az elmúlt 25 év eredményeiről, gyarapodásáról. A könyv még kapható a lelkészi hivatalban.

Templomunk hangosítását megújítottuk. Jó beszabályozása az élő beszéd érthetőségére irányul, főleg az idősebb korosztály számára hozza közelebb az igehirdetést. A hangosítással kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat köszönettel vesszük.

Szolgálati lakást vásárolt gyülekezetünk kedvező hiteltámogatással segédlelkész számára. Szeretetszolgálatunk keretében továbbra is segítséget nyújtunk Kárpátalja-i testvéreinknek, Erdély-i szórvány gyülekezeteknek és a Holtmarosi „Wass Albert” református árvaháznak.

Terveink az elkövetkezendőben a templom tetőtéri ablakainak (6 db) cseréje. Sajnos, 25 év alatt tönkrementek. A parókia fűtőberendezésének korszerűsítése és az épület kéményeinek átépítése ugyancsak megoldásra vár.

Hittanos napközis tábort szeretnénk tartani mintegy 100-120 gyermek számára – mint az előző években is – az iskolai nyári szünet első kéthetében.

Hogy terveink, céljaink megvalósulhassanak, és a gyülekezet működése is biztosítva legyen, kérjük (mint ahogy eddig is tette), támogassa egyházközségünket, gyülekezetét.

Krisztusi szeretettel és tisztelettel

 

Szendi Péter

gondnok

Lentulai Attila

lelkész

Soli Deo Gloria

Meghívó!

Szeretettel hívom minden Kedves Testvéremet, a 2018. február 25. 9:30 vasárnap délelőtti Zenés Családi Istentiszteletre a Győr -Szabadhegyi Ref . templomba.
Tematikája: Generációk találkozása egy közösségen belül!
- Ifjúsági ének
- versek
- káté kérdések (sákramentumok) felelevenítése különböző generációk által.
Szeretettel várunk mindenkit!

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2018

  Győr (déli városrész)

  „Jobbod, Uram, erőtől dicső!” 2Móz.15,6.

                

Január 23. kedd 17 óra:

Szent Imre rk. templom (Lentulai Attila ref. lelkipásztor)

                     

Január 24. szerda 17 óra:

Nádorvárosi evangélikus templom (Schönberger Klára ref. lelkész j.)

      

Január 25. csütörtök 17 óra:

Szabadhegyi Szent Anna rk. templom (Vancsai József ev. lelkész)

      

Január 26. péntek 18 óra:

 Szentiváni Ker. Szt. János templom (Mesterházy Zsuzsanna ev. lelkész)

 

Január 27. szombat 17 óra:

Szabadhegyi református templom (Tájmel Antal rk. plébános)

 

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó

A Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség Presbitériuma tisztelettel meghívja hálaadó ünnepi istentiszteletére, mely 2017. december 9-én, szombaton 10 órakor kezdődik templomunk 25 éves fennállásának alkalmából.

Igét hirdet Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

A jubileum alkalmából a templomépítést ismertető és a szabadhegyi reformátusság történetére visszatekintő könyvet jelentettünk meg a reformáció 500. évében. A könyvet bemutatja Dr. Huszár Pál Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, egyházkerületi főgondnok.

A hálaadó istentiszteletet követő fogadásra szeretettel várjuk a József Attila Művelődési Ház aulájában, 9028 Győr, Móra Ferenc tér 1.

Meghívó

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját

2017. december 9-én, szombaton, este 6 órakor

kezdődő adventi estére, a Győr-Szabadhegyi református templomba, Győr, József Attila utca 31.

A karácsonyi ünnepkör énekeit előadja a Csillag születik verseny nyertese

Mészáros János Elek énekművész.

 

Másnap, 2017. december 10-én, vasárnap, délután 4 órakor

Ruppert István orgonaművész,

a Széchenyi István Egyetem tanárának adventi hangversenye lesz templomunkban, amire ugyancsak szeretettel várjuk.

Belépés díjtalan

Presbiteri eskü

Kedves Testvérek! 
 
Vasárnap 2017.11.26-án, fél 10-kor, a délelőtti istentiszteleten lesz az új presbiter testvérek eskütétele, melyre  szeretettel várunk mindenkit! 
 
Presbiteri eskü szövege a következő: 

Presbiteri eskü

 

         ESKÜSZÖM a Szentháromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat Isten dicsőségére, egyházunk építésére, és gyülekezetünk javára a Magyarországi Református Egyház rendjében szolgálatként teljesíteni igyekszem. A szolgálat végzése során tudomásomra jutott egyházi és gyülekezeti titkokat megőrzöm. Mivel tudom, hogy elsősorban nem embereknek, hanem Krisztusnak szolgálok, az egyház hasznát mindenkor a magam hasznának elébe helyezem: a teljes Szentírást szorgalmasan tanulmányozom és szüntelen imádkozom azért, hogy Isten Szentlelke vezéreljen és adjon erőt e szolgálat betöltéséhez!

Isten engem úgy segítsen! Ámen

2017 évi presbiter jelöltek listája

Kedves Testvérek!

A 2017.november.5-én megrendezésre kerülő presbiter választás jelöltjeinek a listáját és bemutatkozásukat innen letölthetik:

https://www.dropbox.com/s/dmmbsm21luahapa/Presbitervalasztas_bemutatkozas.pdf?dl=0 

A választás a vasárnapi istentisztelet utáni közgyűlésen lesz megtartva. Mindenkit szeretettel várunk! 

Címkék, kulcsszavak: 

Ünnepi istentiszteletek

2017. október 31-én kedden délelőtt 9.30-kor a reformáció ünnepére készülve istentiszteletet tartunk (Győr József Attila utca 31.)

2017. október 31-én kedden 18 órakor a Nádorvárosi Evangélikus Templomban (Baross út 77.)  Ökumenikus istentisztelet lesz a reformáció 500. évfordulója lakalmából. Ígét hirdet: Lentulai Attila református lelkész.

 

 

 

 

Címkék, kulcsszavak: 

Olvassuk fel együtt a teljes Újszövetséget!

OLVASSUK FEL EGYÜTT A TELJES ÚJSZÖVETSÉGET!

Reformáció 1517-2017

 

 • 500 önkéntes, 3 perc alatt, egyszerre olvassa fel az Újszövetséget.
 • Magyar Rekord állítási kísérlet.
 • Hozz magaddal zseblámpát vagy világító mobilt!
 • Közreműködik a Kristianus zenekar.
 • Bella Péter református lelkész szolgálatával.

A Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség szervezésében.

Győr, Megyeháza tér, 2017. október 27. 16:30.

Oldalak

Feliratkozás Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség RSS csatornájára